Echinopsis eyrisii - Hybride 'Lila violett kräftig XXXL'
Echinopsis Echinopsis eyrisii Tagebuch Photos